Leiar for statleg granskingsgruppe:

Kan ikkje huske tilsvarande samantreff

– Samanfall med to dødsulykker på same tidspunkt på nesten same stad. Dette forklarer noko av den lange ventetida.

Dødsulykke: Frå ulukkesstaden ved Sulesund. Her er folk frå ulukkesgruppa til Statens vegvesen i arbeid i lag med politiet. 

Nyheter

Dette seier Runar Inge Larsen, leiar for Statens vegvesen si regionale granskingsgruppe for alvorlege trafikkulukker i Møre og Romsdal. Han fortel at han ikkje kan hugse liknande tilfelle som dei to dødsulukkene måndag ettermiddag.