To nye krillkonsesjoner

For første gang på over ti år blir det lyst ut nye krillkonsesjoner.

Trål med krill på veg inn på tråldekket på «G.O. Sars» i Sørishavet.  Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

Nyheter

- Vi må høste fra havet på nye måter. Krill er rikt på omega-3, og brukes blant annet til kosttilskudd og som ingrediens i fiskeoppdrettsfôr. Vi håper de nye konsesjonene vil bidra til næringsutvikling, heter det fra fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i ei pressemelding.

Krill er et lite krepsdyr som lever i alle verdens hav. Norge er størst på krill i Antarktis.

Forrige gang det ble lyst ut krillkonsesjoner var i 2007. Da ble det lyst ut fire konsesjoner. Nærings- og fiskeridepartementet foreslo i fjor høst at det skulle lyses ut mellom to og fire nye krillkonsesjoner. Krillen i Antarktis er en viktig del av økosystemet. Derfor er det viktig med en bærekraftig høsting. En føre-var tilnærming tilsier at det bare lyses ut 2 konsesjoner. For å styrke kunnskapsgrunnlaget for fremtidig forvaltning av krill i Antarktis og å styrke kunnskapen om krillen sin betydning for økosystemene, planlegges det et forskningstokt i Antarktis neste vinter.

Stig Remøy: - Håper å bli tildelt den ene

Det vil bli knyttet vilkår til konsesjonene blant annet om kontroll og forskning. I tillegg blir det innført begrensinger på hvor mange konsesjoner hver enkelt aktør kan bli tildelt. I dag er det kun to selskaper som har krillkonsesjoner, Aker Biomarine og Rimfrost.

- Rimfrost har flere forsknings- og utviklingsprosjekt på gang innen krill, sier Stig Remøy.

- Vi håper å bli tildelt en av de to nye konsesjonene, men det er viktig at også flere norske aktører slipper til, fortsetter han.

Begrensningen på 67 prosent innebærer at en aktør maksimalt kan ha fire tillatelser når de nye konsesjonene er tildelt.

- Vi ønsker minst to aktører, og lukker heller ikke døren for nye. Derfor har vi bestemt at ingen enkeltaktør kan ha mer enn 67 prosent av konsesjonene, sier Sandberg.

Det er Fiskeridirektoratet som lyser ut og tildeler de nye konsesjonene.

Nyheten kommer samme dag som fiskeriministeren besøker Aukra Maritime og møter flere av leverandørene til Aker Biomarine sin nye krillbåt.