Strammar inn i barnehagane etter budsjettvedtak:

Barnehagesjokk for foreldre i Ørsta

– Fleire foreldre er i sjokk, og anar ikkje korleis dei skal få sommarferien til å gå i hop. Dette er eit avtalebrot frå kommunen si side.

BARNEHAGEFORELDRE: Reaksjonane er sterke på at kommunen utvidar sommarstenginga i barnehagane, og gjer henne mindre fleksibel. No vil foreldra organisere seg betre.   Foto: Rune Sæbønes

Nyheter

(Møre-Nytt) Barnehageforeldre i Ørsta er fortvila og sinte etter at det har kome fram at dei kommunale barnehagane i strammar inn i ferieavviklinga.