Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal:

Utålmodige tillitsvalgte ønsker rask sjukehusutbygging

De tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal er utålmodige etter å komme i gang med konkrete detaljplaner for utbygging i Ålesund og Volda.

Svært alvorlig: Foretaksverneombud Bjarte Jensen skriver i sin protokolltilførsel at behovene ikke på langt nær møtes, verken kortsiktig eller langsiktig. 

Nyheter

I en protokoll som blir lagt fram for styret i Helse Møre og Romsdal uttrykker de foretakstillitsvalgte nødvendigheten av å komme rask i gang med detaljplanlegging for utvikling av bygningene både i Ålesund og i Volda.