«Det rekker knapt til å tette fasaden!»

Ålesund arbeiderparti sender en kraftig bekymringsmelding til de som styrer pengesekken for sjukehusa.

Bekymret: Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund frykter det ikke blir penger igjen til sjukehuset i Ålesund.  

Nyheter

I et brev rettet til styrene i Helse Midt-Norge og i Helse Møre og Romsdal etterlyser de realisme i forhold til utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal som skal styrebehandles neste uke. Brevet er undertegnet ordfører Eva Vinje Aurdal og utvalgsleder Svein-Rune Johannessen.