Fellensnemnda:

Mener folket på Ona, Orten og Sandøy bør bli ålesundere

I vedtaket står det at fellesnemnda ønsker at de tre øyene pluss Lyngværet, Sæterøya og Gåsøy slår følge med resten av Sandøy kommune inn i Nye Ålesund.

VIL TIL AUKRA: Flertallet av folket som bor på Ona, Orten og Sandøy vil bli flytta til Aukra kommune. Dette bildet er fra 17.mai-feiringa på Ona i 2009.   Foto: Ingunn Viken

FOR SVAKT: Ordfører Oddvar Myklebust mente fellesnemnda burde ha vært klarere i sitt ønske om å få beholde øyene i Sandøy.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

For pinglete, mente Sandøy-ordfører Oddvar Myklebust.

Bør gå imot

– I vedtaket fra formannskapet i Sandøy står det at vi går imot at øyene skal gå til Aukra. Fellesnemnda burde egentlig også vært så klare, men jeg legger ikke fram noe nytt forslag, sa Myklebust.


Sa nei til å melde Nye Ålesund ut av Åknes Tafjord Beredskap

– Når det brenner i naboleiligheten min, går det ikke an å si at det ikke angår meg.

Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som avgjør om det blir grensejustering. Folket på disse øyene har bedt om at de må få slippe å bli ålesundere, og heller flyttes til Aukra kommune.

Fellesnemnda understreker at de har respekt for dette ønsket, men at det likevel er flere tungtveiende argumenter som taler imot.

Satser på havet

Basert på reisetid, geografi og tjenestetilbud, vil ikke ei grensejustering i Sandøy kommune gi en mer funksjonell og formålstjenlig enhet, mener fellesnemnda.

Ei grensejustering vil også være et brudd på intensjonsavtalen mellom de fem kommunene der blant annet utvikling av havområdene er et satsingsområde.

Lite folk - stort areal

Ei grensejustering vil gjelde bare fire-fem prosent av innbyggerne i Sandøy kommune, men omfatter over førti prosent av landareal og havområde.

Hvis grensene justeres, vil store havområder ikke lenger være en del av Sandøy kommune. Dette mener nemnda er uheldig.


Nytt Ålesund Ap stiftet:

Historisk for Arbeiderpartiet: La ned fem lokallag og opprettet nye Ålesund Ap

Fem lokallag av Arbeiderpartiet er lagt ned, og ett nytt og stort Ålesund Arbeiderparti er etablert.

I vedtaket fra formannskapet i Sandøy står det også at ei grensejustering vil bli ei stor tilleggsoppgave, noe som igjen kan skape trøbbel for framdrifta med å etablere den nye kommunen.

 Det vil også få store konsekvenser for drifta i nåværende Sandøy kommune.

– Fagfolk som steller med kart har uttalt at ei grensejustering vil være en større jobb enn å etablere en ny kommune, sa Oddvar Myklebust.