Forslaget til utvidet båndtvang må spesifiseres

Bånd til topps

Forslaget til utvidet båndtvang i Ålesund kan misforstås, og må derfor spesifiseres før saken avgjøres i bystyret.

TUR: Turgåere med full kontroll på hundene på Høgkubben. Men dette kan bli ulovlig. Rådmannen vil ha helårsbåndtvang på nordsida av Emblemsfjellet i hele nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet. Et bydelsutvalg også vil ha båndtvang på de mest brukte turstiene til Høgkubben.  

Nyheter

Av rådmannens forslag til utvidet båndtvang, er det ikke entydig hvilke områder som foreslås utvidet med helårsbåndtvang.