Ørsta og Volda:

Fortsatt sprik og krangel om tunnelbom

– Vi må arbeide for lik pine – lik nytte for eit bomvegprosjekt. Først då kan vi kome i mål.

Ein viss resignasjon: Dette bildet er nokolunde representativt for stemninga på Volda-sida av fellesformannskapsbordet på Ørsta rådhus onsdag ettermiddag. Den einaste som blanda seg med grannane i sør var Inger Sundnes (H), nr. to frå venstre. På motsett sida var Gunnar Strøm (SV) den einaste som menga seg med ørstingar. 

Nyheter

Dette sa Odd Harald Sundal (Sp) frå Volda, då fellesmøtet mellom formannskapa i Ørsta og Volda nærma seg slutten onsdag ettermiddag. Også tidlegare i sonderingsmøtet om ei felles bomvegløysing mellom Volda og Ørsta, hadde orda pine/nytte vore nytta – for å skildre bompengeinnkrevjing.