Planene om Borgundfjordtunnelen:

Frykter mer støy og støv fra innfartsvegen

Beboerne på Fredsberg frykter at Borgundfjordtunnelen skal påføre dem enda mer støy enn de allerede må tåle fra innfartsvegen i dag.

STØY: Borettslaget Fredsberg AL frykter mer støy og støv med økt trafikk på innfartsvegen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det skriver lederen i borettslaget i en uttalelse til reguleringsplanen for tunnelen.

Kryssløsningen på Gåseid vil etter borettslagets mening føre til økt trafikk, økt støy og mer støv.


Protesterer mot ny tunnel- og vegtrasé:

Folk i Mauseidvåg frykter at de kommer til å bo i ei trafikkmaskin

Beboere i Mauseidvåg frykter fremtiden. Nye tunnel- og vegtraseer i den smale dalen, kan bety at nye boliger må rives og folk må flytte. Andre vil måtte leve med stor trafikkbelastning.

Borettslaget har allerede en klagesak og støy og støv fra E136 liggende hos Fylkesmannen, og de mener at bypakken burde ha lagt opp til skjerming – selv uten en tunnel under Borgundfjorden.