Har ansvar for 94 lærlinger

– Ved årsskiftet hadde vi ansvaret for 94 lærlinger, forteller Marit Volstad ved Opplæringskontoret i Haram.

Flinke skoler: – Skolene er generelt sett flinke til å orientere seg om lærlingplasser, sier Marit Volstad ved Opplæringskontoret i Haram. 

Nyheter

En av dem er Kotchakon Kaewampai (se sak på forrige side) som er lærling hos Avinor og en av tre heldige lærlinger som får praksis på Gran Canaria.