Får opplæringsfartøy til 100 millioner

Styret i Opplæringsfartøy AS har en tid arbeidet med planer om nytt opplæringsfartøy knyttet til Måløy Vidaregåande skule og Fagskulen i Sogn og Fjordane avd. Måløy. Fartøyet skal erstatte Skulebas som ble bygget i 1974.

Maritime Engineering i Knarvik skal utarbeide konsept for nytt opplæringsfartøy.  Foto: Maritime Engineering i Knarvik

Nyheter

Etter anbudskonkurranse ble Maritime Engineering i Knarvik valgt til å utarbeide konseptet. Konsulentselskapet og styret har arbeidet tett opp mot ledelsene ved skolene, berørte lærere og mot næringslivet.

- Prosjektet er derfor godt forankret hos brukerne. Arbeidet omfatter spesifikasjoner, generalarangement og prisestimat, opplyser styreleder Ottar J. Aare i Opplæringsfartøy AS i en pressemelding.

Styret overleverte torsdag 22. februar rapporten til Sogn og Fjordane fylkeskommune, som har finasiert arbeidet.

- I arbeidet med prosjektet ble det tatt utgangspunkt i den virksomheten som Skulebas står for idag. Det vil si opplæring i fiskerifag med vekt på line- og garndrift, navigasjonstrening, vedlikehold og forpleining. Det er lagt vekt på at nytt fartøy også skal dekke behovene innenfor aquakulturopplæringen. Fartøyet er planlagt med lugarkapasitet til en klasse samt lærere og mannskap, til sammen 20 personer.
 

Av fasiliteter ellers kan nevnes stor bysse med alle hjelpemidler for opplæring, klasserom, laboratorium , utstyr for prøvetaking og kartlegging.
Broen og maskinkontrollrom er tenkt spesielt innredet og utrustet for opplæring.

- Fremdriftsmaskineriet er planlagt med de mest miljøvennlige løsningene som er tilgjengelig, og praktisk å bruke på et slikt fartøy ved leveringstidspunktet.

Fartøyet er planlagt til 38 meter lengde, 3,5 meter lenger enn dagens fartøy, og vil få en bredde på 10,5 meter.

- Prisen er estimert til cirka 100 millioner kroner, opplyser Aare.