Kirkekutt i prestepenger:

Møre bispedømme må spare millioner – kan bli færre gudstjenester på sikt

Møre bispedømme må spare og kutter fem årsverk. Midlertidig.

GUDSTJENESTE: Det er ennå uklart om innsparinger de neste to årene vil gi færre gudstjenester i Møre bispedømme. Men med strammere økonomi over tid, kan det bli en av konsekvensene. I Møre bispedømme er det totalt 85 årsverk, hvorav 72 er prester.  

Vi må sette tæring etter næring. Nå må vi tenke smart i forhold til hvordan vi bruker ressursene vi har– Vi må sette tæring etter næring. Nå må vi tenke smart i forhold til hvordan vi bruker ressursene vi har

Ann-Kristin Sørvik
Nyheter

Mandag behandler Møre bispedømmeråd budsjettet for 2018. Drifta koster tre millioner kroner mer enn de har, og det er i hovedsak lønnsutgifter det kan spares særlig inn på.