Frank Sve:

– Greinalaust at vi ikkje kjøper straum frå Stranda Energi

Stranda Energi AS er heileigd av Stranda kommune. Likevel kjøper ikkje kommunen straum frå selskapet.

KRAFT Stranda bør kjøpe straum lokalt, meiner Frank Sve i Frp.  Foto: Terje Engås

Nyheter

I eit brev til formannskapet i Stranda spør han kvifor det er slik, og viser til eit ferskt utspel frå Sp-politikar Petter Hjørungdal, som oppmoda om å bruke lokale butikkar.