Økt underskudd for Vard-konsernet

Underskudd på 244 millioner kroner for verftkonsernet i 2017. Nedskriving av verdien på fartøy under levering trakk resultatet nedover.

Konsernsjef Roy Reite i Vard.  

Nyheter

Vard-konsernet la onsdag fram årsresultatet for 2017. Det viser økt omsetning, men også økt underskudd.