Sykkylven og Stranda i nye samtalar

Sykkylven ønsker å gå i nye samtalar med Stranda om ei mogeleg samanslåing.

DIALOG: Odd J. Drotninghaug (Sp) og Jan Ove Tryggestad (Sp). 

Nyheter

Eit samrøystes kommunestyre i Sykkylven har vedteke å gjennomføre sonderingar med naboane sine, altså Stranda og nye Ålesund kommune.