Kontrollert lyngbrann i Ørsta kommune

Statens naturoppsyn (SNO) skal måndag ha ein kontrollert lyngbrann på Raudøya i Ørsta kommune.
Nyheter

Det skriv Møre og Romsdal 110-sentral på Twitter. Om publikum skulle ha henvendingar, kan dei kontakte SNO eller Ørsta kommune.

Det har i det siste vore svært tørt på Sunnmøre. Brannsjefen i Giske, Haram og Ålesund gjekk derfor ut før helga med eit forbod mot å gjere opp eld utandørs.


Brannsjefen:

Bålforbud

Brannsjef i Giske, Haram og Ålesund har bestemt at det blir bålforbud inntil videre.Stor brannfare:

Brannsjefen innfører forbud mot å gjøre opp ild utendørs

Brannsjefen har vedtatt forbud mot å gjøre opp ild utendørs grunnet økt brannfare.