Må skifte ut kaputt kum som slipper kloakk rett ut i Aspevågen

Et krater midt i krysset

En kaputt kum gjør at posthuskrysset blir gjort om til et krater de nærmeste ukene.

Graves opp: Midt i posthuskrysset ligger problemkummen. Når arbeidet starter kan man ikke kjøre ut i krysset verken fra Keiser Wilhelms gate eller fra Korsegata. Men sammen med vegvesenet har kommunen funnet fram til en løsning som gjør at trafikken kan gå gjennom krysset begge veger så lenge arbeidet foregår.  Foto: Staale Wattø

vanskelig: Dette er vel den verste plassen vi kan grave i denne byen, men det er helt nødvendig, understreker Karsten Almås. Nå går urensa kloakk rett ut i Aspevågen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Vi har vært klar over at det lenge har gått urensa kloakk ut i Aspevågen ved Prestebrygga, men vi har ikke greid å finne feilen. Nå vet vi hva som er det største problemet, og det ligger dessverre midt i byens mest trafikkerte kryss.

Det sier overingeniør Karsten Almås på kommunens virksomhet for vann, avløp og renovasjon (VAR). Rett over helga starter arbeidet med å reparere kummen – noe som også får store konsekvenser for trafikken.

Jobben må gjøres

– Men vi håper at folk vil ha tålmodighet og forståelse for at denne jobben må gjøres. Urensa kloakk rett ut i Aspevågen kan vi ikke leve med, sier Almås.

Problemet er kort fortalt at sjøen i årenes løp av har vaska vekk bunnen i problemkummen. På flo sjø fylles den med så mye sjøvann at pumpestasjonen ikke greier å ta unna alt. Dermed går urensa kloakk blanda med sjøvann rett ut i fjorden.

Provisoriske omkjøringer

Neste uke går Veidekke i gang med å grave et fire meter dypt hull på 16 meter i diameter midt i posthuskrysset, og det betyr sjølsagt at trafikken ikke kan gå som vanlig.

– Både Keiser Wilhelms gate og Korsegata blir stengt i krysset, men vi skal lage provisoriske omkjøringer som gjør at trafikken skal gå gjennom krysset i begge retninger under hele anleggsperioden. Også fotgjengerne må ta seg fram på andre måter.

Allerede over helga begynner entreprenøren å sette opp gjerder og nødvendige skilt og sperringer.

– Så starter selve arbeidet over helga, og vi har sjølsagt et håp om at vi kan bli ferdige til påske når Veidekkes folk tar påskeferie. Mens vi holder på med selve kummen, kan vi heller ikke jobbe med kummen når det er flo.

I tillegg til stor trafikk på overflata, er posthuskrysset også spekket med rør, kabler og ledninger under jorda.

– Derfor er det et veldig komplisert sted å jobbe, men når vi først er i gang skal vi gjøre det skikkelig og fornye kommunens ledningsnett i området. Og den nye kummen skal tåle tidens tann slik at den ikke lenger sender urensa kloakk rett foran cruiseskipene, slår Karsten Almås fast.