Fortsatt stor skepsis på Kvasneset

Folk på Kvasneset blir bedt om å stole på fagfolkene. Mye tyder på at de ikke gjør det.

Engasjement: Det var stort engasjemnet på folkemøtet – spesielt fra beboerne på Kvasneset. 

Nyheter

Mandag kveld inviterte Sula kommune til informasjonsmøte om det planlagte kloakkrenseanlegget på Kvasneset. Rundt hundre mennesker hadde funne vegen til amfiet på ungdomsskolen der også en rekke fagfolk var invitert. Blant disse var Knut Wiig som jobber i et firma som har spesialisert seg på å håndtere utslipp til luft fra renseanlegg. Han mente at det ikke var noen grunn til å frykte luktplager på Kvasneset.