Søknader til videregående skole:

Opp- og nedturer i søkingen til den videregående skolen

Søknadsfristen for opptak til den videregående skolen gikk ut 1. mars. Naturbruk har størst økning, mens medier og kommunikasjon opplever størst nedgang. Søkere til læringsplasser går også opp, noe som kan bli en utfordring.

Nedgang: Medier og kommunikasjon opplever den største nedgangen av antall søkere.  Foto: Molde videregående skole

Nyheter

I en pressemelding opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune om søknadstallene til den videregående skolen for skoleåret 2018/2019. 3459 ungdommer har søkt om skoleplass, noe som er 175 færre enn året før. Hovedgrunnene er mindre årskull og at færre elever gjør omvalg.

Helse og oppvekstfaget mest populært

Mens naturbruk opplever den største økningen i antall søkere, opp med 25 prosent fra i fjor, er det helse og oppvekstfaget som er mest populært. Dette faget har en økning på antall søkere på 4 prosent fra fjoråret.

Et annet fag som opplever en oppsving er teknikk og industriell produksjon. Dette faget hadde en markant tilbakegang i fjor, men har en økning på 9 prosent i år.

– Kanskje disse tallene viser at elevene opplever at de verste vanskene innenfor industri- og verftsnæringa er over, sier Geir Løkhaug, seksjonsleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Søkingen til kunst, design og arkitektur går litt frem, men antallet søkere er fortsatt lavt.

Økning på søkere til læreplasser

Fylkeskommunen melder også at tallet på søkere til læreplasser har gått opp. Dette kan by på utfordringer i å skaffe nok av dem.

– Vi vil også i år legge opp til en mobilisering for å skaffe nok læreplasser og vi håper at særlig kommunene ser verdien og nytten av å ta inn lærlinger, særlig innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Lærlinger er en verdifull ressurs som vi må se potensialet i, sier Løkhaug.

Nedgang

Mange studieretninger opplever også en sterk nedgang. Størst nedgang er det hos medier og kommunikasjon, som opplever en nedgang på 25 prosent. Både idrettsfag og musikk, dans og drama hadde en økning av søkere i fjor, men har en nedgang i år, på henholdsvis 16 og 14 prosent.

Restaurant og matfag går også ned 17 prosent, med bare 82 søkere. Dette er kritisk for faget, ifølge fylkeskommunen.

Andre fag som også opplever nedgang er elektro, med 5 prosent, og design og håndverk med 9 prosent færre søkere.

Tradisjonelle valg

Fylkeskommunen opplyser også at søkingen til videregående opplæring fortsatt er tradisjonell. Gutter søker til elektro, bygg og anleggsteknikk, og teknikk og industriell produksjon. Jentene søker til design og håndverk, kunst, design og arkitektur, musikk, dans og drama og helse- og oppvekstfag. Det er også flere jenter enn gutter som søker studiespesialisering.