496 prosjekter til en verdi av 1,6 milliarder:

Stor interesse for Skattefunn i Møre og Romsdal

Ifølge ei pressemelding fra NHO får rekordmange bedrifter fradrag på skatten for å drive forskning og uvikling.

– Skattefunn styrker verdiskapningen, sysselsettingen og omstillingsevnen, uttaler regiondirektør Torill Ytreberg.  Foto: NHO

Nyheter

I Møre og Romsdal har antall søknader til Skattefunn økt med 56 prosent siden 2013, og antall prosjektsøknader økte med ni prosent fra 2016 til 2017.

Skattefunn er en skattefradragsordning for å dekke næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent.

I alt 496 ulike prosjekter til en verdi av 1, 6 milliarder kroner var med i Skattefunn-ordningen her i fylket. Disse hadde et budsjettert skattefradrag på til sammen 303 millioner kroner, viser tall fra Forskningsrådet.

– Hovedtyngden av de som nyter godt av Skattefunn er små bedrifter. 42 prosent av prosjektene i 2017 skjedde i bedrifter med under 10 ansatte. Skattefunn styrker verdiskapningen, sysselsettingen og omstillingsevnen også i disse bedriftene. Det er også positivt at bedriftene opplever hurtig søknadsbehandling, uttaler Torill Ytreberg, regiondirektør i NHO, i pressemeldingen.

 

Mest sjømat

I Møre og Romsdal er det prosjekter innen marin/sjømat som er de klart dominerende i Skattefunn-ordningen. 184 av 496 prosjekter var innenfor dette feltet. Deretter følger maritim virksomhet (91 søknader), IKT (35) og bygg/anlegg (34).

De største prosjektene er det Sølvtrans AS (Ålesund), Alpa AS (Molde), Pharma Marine (Haram), Havbryn og Havstrand (Ålesund) som står bak.