Har fått 123 tonn avfall «i trålen»:

Vil at fiskerne skal samle inn mer søppel på havet

Fiskeriminister Per Sandberg vil videreføre ordningen «fishing for litter» som gjør at fiskerne kan levere søppel gratis.

Vil videreføre ordning Fiskeriminister Per Sandberg er imponert over innsatsen som er lagt ned blant fiskeflåten for å samle inn søppel.  Foto: Marius Rosbach

Åtte havner Åtte havner langs kysten har vært med å prosjektet. I Ålesund er avfallet levert i Gangstøvika og deretter transportert til Sunn-Trans for sortering.   Foto: Marius Rosbach

Nyheter

Fiskeflåten har samlet inn 123 tonn avfall fra havet gjennom prøveprosjekt - Ålesund best i klassen på gjenvinning

Tror søppel og spøkelsesgarn blir butikk

Ålesund var best i klassen til å gjenvinne avfall fra havet i prøveprosjekt. Fiskeriminister Per Sandberg tror det er mulig å tjene penger på innsamlingen.

Det opplyser Sandberg under et besøk ved bedriften Sunn-Trans i Ålesund tirsdag.

«Fishing for Litter»-ordningen er en miljødugnad og fiskerne får levere avfall gratis. Ordningen er et prøveprosjekt som har vart i to år, og nå er det klart at fiskeriministeren bevilger penger for å bidra til at ordninga videreføres ut året.

–  Det kan ikke stoppe opp, for dette er bare en liten del av det som finnes og potensialet til å rydde opp er mye større. Om ikke vi tar et skikkelig tak, vil dette få uante konsekvenser om ti-tjue år, sier Sandberg til Sunnmørsposten.

I praksis blir fiskebåter utstyrt med store sekker hvor de samler opp avfall som tas om bord med trålen, eller andre fiskeredskaper. I havnene skal avfallet bli sortert, registrert og tatt hånd om på en forsvarlig måte.

Les også: Ålesund best i klassen på gjenvinning (for abonnenter)

Samlet inn 123 tonn

Ifølge en rapport som oppsummerer erfaringene fra prosjektet så langt, er det samlet inn 123 tonn marint avfall til mottakene siden prøveordningen ble startet opp i 2016. Av dette er rundt 77 tonn vurdert som gjenvinnbart fiskeriavfall og 46 tonn som restmateriale.

Åtte ulike havner har deltatt og Ålesund var en av tre havner som var med fra starten, mens Måløy ble med fra september 2017. 

Til sammen 49 fartøy har deltatt i ordningen, og i fjor ble det bevilget om lag én million kroner på tiltaket. Prøveordningen som har vart i to år, har vært finansiert av Miljødirektoratet og administrert av bedriften Salt Lofoten.

(saka fortsetter under)

Åtte havner Åtte havner langs kysten har vært med å prosjektet. I Ålesund er avfallet levert i Gangstøvika og deretter transportert til Sunn-Trans for sortering.   Foto: Marius Rosbach

 

Mest fra fiskerne selv

Fiskeri er den dominerende kilden for avfallet som er samlet inn, noe som kan skyldes at mange av dem som deltar i ordningen, er store havgående fartøy.

I tillegg til å fjerne søppelet fra havet, er en av målsettingene å øke bevisstheten i næringen om det voksende problemet med marin forsøpling. Motivasjonen hos fiskere og redere er derfor avgjørende.

Nordic Wildfish: – Kan ødelegge rekefisket (for abonnenter)

Volstad Shipping: – Slipper å betale for andres avfall (for abonnenter)

Reportasje: Fuglefjellet fylles opp av plast og gamle fiskegarn (for abonnenter)

Tilbakemeldinger fra de som har deltatt i prosjektet tyder på bevisstheten hos fiskerne er økende og at det er et ønske om å levere søppel på land - framfor å la det ligge i havet. Samtidig har enkelte rapportert at mengden avfall som samles opp, er såpass stor at kostnadene blir en barriere, om det ikke gis tilbud om gratis levering.

Krevende resirkulering

En annen målsetting ved ordningen har vært å undersøke mulighetene for gjenvinning av avfallet.

Fiskeriavfall som blir vurdert som mulig å gjenvinne er håndtert i samarbeid med Nofir (Norsk Fiskeriretur) og lokale avfallsselskap. Totalt er 51 tonn innsamlet avfall resirkulert gjennom Nofir i løpet av prøveperioden. Eksempler på redskaper som kan gjenvinnes er garn, nøter, trål og tauverk.

Nofir har signalisert at de opplever deltakelsen som ressurskrevende og at verdien av de mottatte materialene, er begrenset. Videre deltakelse, vil derfor avhenge av at Nofir får dekt kostnadene sine, ifølge rapporten som oppsummerer erfaringene.

Les rapporten fra Miljødirektoratet som PDF-fil her (ekstern lenke)


Fiskefartøy leverer i Gangstøvika:

Har samlet inn 22 tonn med søppel fra havet

– Dette vil vi ha. Norsk fiskeriretur (Nofir) tar imot rene trålliner av plast. Her er en del ting som kan gå rett til gjenvinning, konstaterer Benedikte Farstad Nashoug fornøyd.

 

Marin forsøpling:

Fiskere skal rydde søppel til havs

Ålesund er en av havnene som er med i prosjektet Fishing for Litter, der fiskere i Norge skal samle inn søppel til havs.