Vanylven-rådmannen er litt overraska over saka

– Det er for tidleg å seie om eg kjenner meg lurt, kommenterer rådmann Andreas Chr. Nørve.
Nyheter

(Vikebladet:) Det var gjennom spørsmål frå revisjonen den 19. februar i år at rådmannen i Vanylven vart gjort kjende med påstandane om at om at kommunen hans hadde kjøpt planar med berre minimale endringar samanlikna med Ulstein kommune sine kommunale planar. Han har ikkje hatt tid til å setje seg ned å samanlikne planane for å sjå kor mykje som er endra.