Jentene uteblir fra dataingeniørstudiet ved NTNU i Ålesund:

– Guri, hvor få jenter det er her!

Da Liv Anne Nyland (22) begynte på dataingeniørstudiet ved NTNU i Ålesund var hun eneste jente blant 36 studenter.

Gøy: – Stu­di­et er mye mer gøy enn stu­die­be­skri­vel­sen til­sa. Den syn­tes jeg var litt tørr, sier Anndrea Jørgensen Driv­dahl. Her om­gitt av med­stu­den­te­ne Liv Anne Nyland (t.v.) og Sara Lei­ra. De vi­ser litt av det de hol­der på med un­der stu­di­et. Blant an­net må de til slutt bygge bi­ler som det­te som går av seg sjøl et­ter sam­me prin­sipp som for eks­em­pel ro­bot­støv­su­ge­re og robotplenklippere.  Foto: MARIUS SIMENSEN

Nyheter

Jenta fra Aukra utgjorde en kvinneandel på 2,8 prosent i sin klasse. I dag går hun andre året på bachelorstudiet. Av ulike årsaker er de nå blitt tre jenter i klassen. På trinnet over finner vi Anndrea Jørgensen Drivdahl (25) fra Kristiansand og Sara Leira (29) fra Ålesund som eneste jenter blant tredjeårsstudentene.