Ryddesjauen i Havila snart over – håper på god vår

Ryddesjauen i Havila-flåten er snart ferdig. No håpar Njål Sævik at reiarlaga ikkje tek ut for mange skip i «vårsleppet».

To selt – ein att: PSV-ene Havila Faith, Havila Favour og Havila Fortress har alle vore i opplag på Moltustranda i Herøy. Berre sistnemnde er no for sal etter at det er inngått avtale om å selje dei to andre.   Foto: Marius Rosbach

Nyheter

Etter Havila Shipping fekk på plass ei kriseløysing for om lag eitt år sidan, har reiarlaget selt unna seks skip dei meiner ikkje har noko framtid i flåten. No er det berre PSV-en Havila Fortress frå 1996 som er til sals, før ryddesjauen er ferdig.