Sandberg vil selge laksetillatelser på auksjon

Regjeringen foreslår å tildele nye laksetillatelser gjennom en åpen auksjon.

Høring: Fiskeriminister Per Sandberg (midten) har nå sendt ut forslaget til høring.   Foto: NTB Scanpix

Nyheter

– Vekst i lakseoppdrett kan gi arbeidsplasser langs hele kysten, og vil gi kommunene og fylkeskommunene gode inntekter, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding.

Etter flere år med liten vekst, åpner regjeringen nå for mer produksjon i laksenæringen. I løpet av våren tar departementet sikte på at oppdretterne får mulighet til å by på nye laksetillatelser.

Regjeringen foreslår å selge de nye tillatelsene gjennom en åpen auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.

Dette forslaget sendes nå på høring, og høringsfristen er 17. april 2018.

– Auksjonsformen legger til rette for at alle som er interessert kan delta, også små og mellomstore selskaper. Man kan by på det antall tonn man ønsker. Det betyr at oppdrettere kan by på en mengde som er mindre enn en hel tillatelse, og det kan være gunstig, kanskje særlig for mindre aktører, sier fiskeriminister Sandberg.

(saka fortsetter under)


Cflow Fish Handling AS på Sula ser muligheter:

Vil teste kråkebolle-oppdrett på land

Japanerne elsker kråkebolle-sushi. Kråkebollene på sin side elsker tareskog. Mange steder etterlater de seg ørkener på havbunnen som skaper store miljøproblem.

Mener Norge går glipp av titalls milliarder

Vil ha leiekonsesjoner

Landets største fiskeforedler vil ha mer tilgang på fisk og mener omlegging av oppdrettspolitikken er til fellesskapets beste.


Veksten skal komme kommunene til gode

Veksten i laksenæringen kommer etter at det nye trafikklyssystemet ble innført, som legger opp til vekst der det er bærekraftig. I tråd med Stortingets vedtak har regjeringen åpnet for at næringen kan vokse til sammen seks prosent i områder som har fått grønt lys. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten på auksjon.

Pengene som oppdrettsselskapene betaler for å vokse går inn i Havbruksfondet, og 80 prosent fordeles til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner. Utbetalinger fra havbruksfondet skjer årlig, i oktober.

Hittil i år har fondet fått inn 750 millioner kroner, som igjen skal fordeles på kommuner og fylkeskommuner med oppdrett. I tillegg kommer inntektene fra auksjonen som nå er foreslått.

Nordmenn tror mer på fiskenæringa enn olje

Flere nordmenn tror på fisk enn olje som viktigste næring fremover. – Da har vi ikke gjort jobben vår, mener oljenæringa.