Skal vedta ny sykkeltrasé i Ålesund sentrum

Sykkel kan stenge gater

Ålesund kommune vil legge til rette for syklister i én trasé gjennom bysentrum.

Dette blir mer enn hva bysentrum kan svelge

Hans Kjetil Knudsen
Nyheter

Ålesund har lenge scoret dårlig i kåringer av landets beste sykkelbyer. Sentrale deler av byen skal tilrettelegges bedre for sykkel, tirsdag behandler Plan og byggesaksutvalget en sak om hvilken trasé som skal tilrettelegges for syklister.

«Det er behov for snarleg tilrettelegging, i og med at tilbodet for syklistar manglar heilt i dag, og mange opplever sykling i bysentrum som utrygt», heter det i sakspapirene.