foto
– Vi må tak i målstyringa og få den under kontroll. Vi er ikkje mot evalueringar, men resultatet i skuleverket er trass alt elevane og kor bra dei gjer det, seier Pål Aarsæther. Arkivfoto Foto: presse foto