Forhåndsinnkreving av bompenger for Møreaksen?

– Det får være måte på

40 prosent økning av ferjetakstene i forkant av Møreaksen? – Aldri i livet, mener bilistene vi snakket med i ferjekøa i Molde.

NEI TIL FORHÅNDSINNKREVING: Arne Inge Håndlykken, Ulsteinvik.  

Nyheter

(RBnett:) Møreaksen AS står bak initiativet om å starte forhåndsinnkreving av bompenger på ferjestrekningene Molde-Vestnes og Solholmen-Mordalsvågen. Dette kan eventuelt bli aktuelt fra 2021, to år før startbevilgningen på to millarder for Møreaksen kommer «inn på konto». Med andre ord forhåndsbetaling av bompenger som vil fordyre ferjeturen på de to nevnte strekningene ganske vesentlig.