Andel mannlige sjukepleiestudenter har endret seg lite på 40 år:

Sjukepleierstudenter utdanner seg til deltid

En lynfersk rapport viser at 70 prosent av offentlig utlyste sjukepleierstillinger i Møre og Romsdal er deltidsstillinger.

Alle får jobb: – Etter bacheloren får nok alle jobb, men alle får ikke den stillingsprosenten de ønsker seg, sier Kaspara Nesseth Tørlen. 

Nyheter

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Møre og Romsdal, Kaspara Nesseth Tørlen, har nettopp fått rapporten på bordet som viser tallenes klare tale.