Eros AS:

Sel ringnotsnurparen «Herøy» til Færøyane

Ringnotsnurparen sine dagar som herøybåt er snart talde.

SELD TIL FÆRØYANE: «Herøy» er no på veg nordover etter loddekvoten, og skal ta resten av kolmulekvoten før færøyværingane tek over.  Foto: Jann Flatval, Vestlandsnytt.

Nyheter

Det er lokalavisa Vestlandsnytt som melder dette.