Kommentar:

«Jussen kneblet justisministeren»

Juss fikk til slutt justisministeren til å slette sitt omstridte Facebook-innlegg. Eller var det Erna?

Slettet innlegg: Sylvi Listhaug. 

Nyheter

Fredag morgen delte justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp) et innlegg på Facebook som har fått enorm oppmerksomhet. Over et bilde som viser maskerte og bevæpnede medlemmer av terroristgruppen al-Shabab lå teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Jonas Gahr Støre var raskt ute med kritikk mot innlegget. Han kalte det en «grov anklage mot Arbeiderpartiet, og koblet innlegget til terrorangrepet 22. juli 2011. Det er imidlertid ikke bare Støre som har reagert. Også andre deler av opposisjonen, overlevende etter terrorangrepene 22. juli og Høyre-medlemmer har omtalt innlegget som uklokt. Erna Solberg kalte det «for tøft» og «over grensen».

Mange har forsøkt å slå fast det faktiske i denne saka. For å ha dette på det rene først: Arbeiderpartiet har stemt for å kunne frata personer statsborgerskapet ved dom. Dette betyr at man må kunne bevise at personen har brutt straffelovens kapittel 16, 17 eller 18, og at statsborgerskapet blir fratatt som del av straffeutmålingen.

Det Arbeiderpartiet har stemt imot er å frata statsborgerskap uten dom, altså ved såkalt administrativ behandling. Også Sp, SV og KrF har i komiteen stemt imot dette. Venstre har ikke stemt, men partileder Trine Skei Grande har ifølge faktisk.no uttalt at partiet er imot.

Denne saka handler imidlertid om langt mer enn hva som er faktisk rett eller feil. Denne saka handler om følelser. Gjennom sitt Facebook-innlegg greide Sylvi Listhaug, igjen, kunne man kanskje sagt, å trykke på knapper som vekker sterke følelser i folk.

Listhaug har lenge vist seg som en krass retoriker. Og langt på vei er krass retorikk lov i topp-politikken. Som den ansvarlige politikeren Listhaug skal være, må det likevel være lov å stille spørsmål med hvorfor hun uttrykte seg som hun gjorde. For innlegget hennes har ikke bidratt til å belyse problemstillingen, snarere tvert imot. Hva er da poenget?

Selv sier Listhaug, parodisk nok i et innlegg på Facebook, at hennes tanke med innlegget kun var å «diskutere forslaget som gir oss mulighet til å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere på en rask og effektiv måte».

Dette er lite troverdig. Listhaug er en erfaren politiker og vet utmerket godt at utspill kan tolkes i ulike retninger. Derfor må hun også tåle reaksjonene.

Onsdag ettermiddag kom et nytt Facebook-innlegg fra Listhaug. Her skriver hun at hun har slettet fredagens innlegg fordi «de som har rettigheter til bildet i Norge har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes til politiske ytringer».

Juss var altså til slutt det som kneblet justisministeren. Også det ganske oppsiktsvekkende. Som justisminister burde hun, mer enn noen andre, være oppmerksom på å innhente de nødvendige rettighetene til bilder hun tar i bruk.

Erna Solberg skulle vært langt tydeligere, langt tidligere, på at Listhaug burde fjernet, og beklaget, innlegget sitt. Om det er Solberg som til slutt har trukket i trådene, blir rene spekulasjoner.

Men som kjent, aldri så galt at det ikke er godt for noe. På Listhaugs Facebook-profil står det nå: «Denne debatten har bevisstgjort meg og mange andre hvor viktig det er å ta hensyn til alle de som har opplevd terror».

Dette utsagnet virker nesten naivt og kommer ikke ett sekund for tidlig. Men viktigere enn det som står på Listhaugs Facebook-profil er kanskje hva de siste dagenes debatt har gjort med det offentlige ordskiftet i Norge.

Det er lov å håpe på at debatten har vært disiplinerende, også på ministernivå.