Schjeide gjenvald som leiar av Norsk Bibliotekforening

Mariann Schjeide frå Skodje er gjenvald som leiar av Norsk Bibliotekforening.

2018-2020: Mariann Schjeide held fram som leiar av Norsk Bibliotekforening.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Schjeide - som har vore leiar av foreninga sidan 2014 - er gjenvald for perioden 2018 til 2020.

Norsk Bibliotekforening er ein interesseorganisasjon for alle som elskar bibliotek. Dei kjemper for alle bibliotek og alle slags bibliotekbrukarar, og har 3000 medlemmer.