Samtykket til videre fengling – men to nekter straffskyld:

Tre varetektsfengslet– fortsatt uavklarte roller rundt selve trusselsituasjon

Tre av de som ble pågrepet i de ulike politiaksjonene mandag, er varetektsfengsla.

Sunnmøre tingrett: Ruth-Louise Osborg var dommer i det andre fengslingsmøtet.  Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Mandag ble fire personer pågreåpet i ulike politiaksjoner i Ålesund sentrum, etter at væpna politi aksjonerte etter melding om en trusselsituasjon i Skaregata:

  • I Skaregata ble to menn pågrepet. Den ene ble løslatt tirsdag.
  • Senere på dagen pågrep politiet to personer i Steinvågvegen.

Nå er tre av dem varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Det skjedde i Sunnmøre tingrett i to ulike rettsmøter.

BAKGRUNN: Fire pågrepet etter trusselsituasjon i sentrum

Vold, narkotika og våpen

Først ble det holdt fengslingsmøte for en mann i 20-åra som ble pågrepet i Skaregata. Han er sikta for en rekke alvorlige lovbrudd, også i nyere tid, men siktelsen knytter seg ikke direkte opp mot trusselsituasjonen i Skaregata, får Sunnmørsposten opplyst.

– Han er sikta for vold og narkotikakriminalitet, opplyser aktor Magne Kvalvik.

Av kjennelsen kommer det fram at mannen er sikta etter § 232, grov narkotikaovertredelse, samt etter straffelovens § 155, vold mot en politimann. Han er videre sikta for brudd på straffelovens ulovlig bevæpning på offentlig sted, da han skal ha båret et luft- eller fjærvåpen.

Han er også sikta for promillekjøring og for besittelse eller bruk av narkotika.

Mannen samtykket til varetektsfengsling i fire uker, og det ble et kort rettsmøte.

Mannens forsvarer, Reidar Andresen, sier at mannen samtykker til fengsling ut fra en erkjennelse av at han trenger å hvile seg.

Væpna politiaksjoner 14 dager etter drapet:

– Det er nok mer tilfeldig at dette skjer så nært opp i tid til drapet

Det er ingenting så langt som tyder på at trusselsitausjonen mandag hadde noe med drapet å gjøre, sier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim.


Narkofunn i sentrum

Onsdag klokka 14 var det berammet et nytt fengslingsmøte hvor de to som blei pågrepet på Aspøya blei framstilt for varetektsfengsling. Rettsmøtet var forsinka, da forsvarerne fikk dokumentene kort tid før møtet.

De to siktede er begge menn i 20-åra av utenlandsk opprinnelse, og er sikta for grov narkotikaovertredelse.

Bakgrunnen er funn av narkotika, som politiet skal ha funnet i området ved den første aksjonen. De to knyttes til stedet gjennom vitneavhør, politiets rapporter og et videoopptak, og har også selv forklart at de var i området.

Begge nekter straffskyld. I fengslingskjennelsen kommer det fram at de mener de er uskyldig dratt inn i saka.

Hentet noe fra container

Den første siktede har ifølge kjennelsen forklart at de to var i Skaregata for å låne penger av en bekjent, og at de deretter gikk en tur i området, før de dro hjem til Aspøya.

Et video viser at han mandag tok noe ut av en søppelcontainer. Mannen forklarte at kastet noe søppel, og at han deretter tok noe opp av containeren. Han forklarte at han tok opp en pose fordi han trodde det var verdisaker som elektronikk i den, men at det viste seg å være søppel som han kastet på veg hjem.

Den andre mannen forklarte at han kjørte en bil, og at han satt i bilen mens den første mannen hentet en pose ut av en container. Hadde det vært narkotika i posen mente han politiet ville funnet det, og han sa videre at de ikke ville finne narkotika hjemme hos dem, ifølge kjennelsen.

– Vil bidra til oppklaring

De samtykker til videre fengsling fordi de ønsker å medvirke til en oppklaring av saka, opplyser forsvarerne til Sunnmørsposten.

To sikta etter stort narkobeslag:

Forsvarer om narkosikta: Mener de raskt kan sjekkes ut av saka

– Min klient er interessert i å medvirke til en oppklaring av saka, og samtykker derfor til fengsling selv om han fastholder sin uskyld, sier forsvarer Odd Harald Hovde.


Retten fant vilkårene for varetektsfengsling oppfylt, og de to ble fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen legger retten vekt på beslaget som er gjort av narkotika, og de siktedes tilknytning til området.

Retten finner at de to med skjellig grunn kan mistenkes for straffbare forhold, og la også vekt på fare for faren for bevisforspillelse og for unndragelse. Retten viste blant anna til at de to har kommunisert med krypterte meldinger.


Trusselsituasjonen i Ålesund sentrum:

Vil fengsle tre etter politiaksjoner


– Uavklarte roller

– Det er gjort funn av store mengder narkotika, men jeg vil ikke gå nærmere inn på hva som er funnet og hvor, sier etterforsker Tore Hovstein, som leder politiets krimgruppe og som var i retten onsdag.

Han viser til at det fremdeles er tidlig i etterforskninga.

Politiet mener vitneobservasjoner og andre omstendigheter knytter de to til funnet.

Ingen av siktelsene knytter seg direkte til trusselsituasjonen mandag.

– Når det gjelder trusselsituasjonen så er mye fremdeles uavklart. Det er vanskelig å si hvem som var involvert og hva rollene var, sier han.