Politimesteren:

Har ikke gjort tiltak etter Tyskholmen-ulykka

– Her er det gjort en menneskelig feil, ikke en rutinefeil, sier politimesteren. Han er enig i konklusjonen fra Spesialenheten for politisaker, som mener politiet ikke gjorde noe straffbart da de ikke satte i gang en redningsaksjon etter et nødanrop om en mulig båtulykke.

Lærdom: – Vi må ta innover oss at det er ikke alltid vi kan ha fått med oss det som blir sagt, særlig hvis der er støykilder rundt slik det var denne kvelden. Da må vi ta høyde for det ved at en stiller flere spørsmål eller at en går gjennom lydloggen, sier politimesteren.  Foto: Vetle B. Farstad

Nyheter

Ronny Røbekk fra Ålesund omkom i ulykka, etter at en båt med tre personer kolliderte med en holme ved Tyskholmen. Først åtte timer etter nødanropet, ble det satt i gang en redningsaksjon. Klokka 08.36 fikk politiet melding om en båt som kjørte i ring i Hessafjorden. Klokka 09.06 kom meldingen om personer som var observert på Tyskholmen, og som ropte om hjelp.

To personer ble berget i land, mens Røbek ble funnet omkommet i sjøen.

Spesialenheten for politisaker henlegger sak mot Møre og Romsdal politidistrikts operasjonssentral:

– Brudd på tjenesteplikt

Spesialenheten mener operatøren som var på vakt da båtulykken ved Tyskholmen først ble meldt, brøt sin tjenesteplikt som operatør. Men bruddet er ikke grovt, følge Spesialenheten som henlegger saken.

Allerede klokka 00.23 ble det ringt inn et nødanrop om en mulig båtulykke. Innringeren fortalte at de hørte en motorbåt og deretter et kraftig smell, som om en båt kjørte på en holme eller et skjær, og var bekymret for om det kunne ha skjedd noe med en båt og at noen trengte hjelp.

Tyskholmen-ulykka: Alt om ulykka her.

– Pliktbrudd, men ikke grovt

Nå har Spesialenheten for politisaker konkludert i saka.

– Saka er henlagt som intet straffbart forhold. Vi mener at opreatøren har brutt en tjenesteplikt ved å ikke ha fått med seg all relevant informasjon fra melder. Men at dette bruddet ikke er grovt. Vi har blant annet lagt vekt på at operatøren skulle ta krevende vurderinger på kort tid i en travel arbeidssituasjon, sier Camilla Lie, juridisk rådgiver ved Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten skal etterforske og påtaleavgjøre om politiet har begått straffbare handlinger i tjenesten. For at et pliktbrudd skal være straffbart, forutsettes det at bruddet er grovt.

Her kan du lese hele vedtaket til spesialenheten.

– Enig

– Jeg har ingen oppfatning eller mening om avgjørelsen til Spesialenheten utover at vi tar den til etterretning, sier politimester Ingar Bøen.

– Er du enig i avgjørelsen?

– Konklusjonen til Spesialenheten er i tråd med sånn som vi vurderte saka, sier han.

– Spesialenheten konkluderer med at operatøren hra brutt sin tjenesteplikt. Hva kan du si om det?

– Jeg har lest det de skriver, og det er ikke vanskelig å være enig med Spesialenheten i at her burde det vært stilt flere spørsmål.

Ingen konsekvenser

Saka får ingen personalmessige konsekvenser hos politiet, sier Bøen. Videre sier han at de har gått gjennom sine rutiner.

– Vi har gått gjennom rutiner for å se om det er noe vi kan endre på, og vi har gått gjennom opplæringsregimet, og vi ser at det nye opplæringsregimet skal hindre at slike ting skjer. Operatørene blir oppfordra til å gå gjennom loggen hvis de er i tvil om hva som er sagt, sier Bøen.

Han sier at de ikke har endret på rutinene eller gjort noen tiltak som følge av ulykka.

– Så det betyr at rutinene er gjennomgått og at dere synes de er gode nok?

– Ja. det vi ser her er at dette var en menneskelig feil, ikke en rutinefeil, sier Bøen.

Han sier at de nå må gå gjennom avgjørelsen til Spesialenheten for å se om de nå skal vurdere om de bør gjennomføre tiltak.

Saka fortsetter under.


Hendelsesforløpet Båten traff land på Tyskholmen en gang mellom klokka 12 og 01 natt til søndag. Den omkomne ble funnet ved Karuseren noen meter unna. De to overlevende ble plukket opp på nordsida av Hundsvær søndag morgen. Daycruiseren de tre kjørte ble funnet ved Sævollen på Hessa. Kreditering: Foto: Staale Wattø/Roger Engvik


Oppfattet ikke all informasjonen

Spesialenheten for politisaker har gått gjennom lydloggen og tatt forklaringer fra de involverte som var på jobb den natta nødanropet kom inn.

Operatøren som tok imot nødanropet denne natta, har forklart at hun ikke oppfattet at innringeren fortalte at de hadde hørt motorlyd i forkant av smellet. Denne informasjonen ble ikke notert, og heller ikke gitt videre til operasjonsleder eller andre på jobb.

Politioverbetjenten som var på jobb, har forklart at dersom han hadde fått informasjon om at det var hørt motordur rett før det de oppfatta som et smell eller dunk, ville han nok vurdert at det var grunn til å varsle Hovedredningssentralen om en mulig ulykke på sjø.

Operatøren som tok imot samtalen, har forklart at hun ikke oppfattet informasjonen som ble gitt om motorlyd.

«Hun kan ikke med sikkerhet si hvorfor hun ikke fikk dette med seg. Hun tenker at arbeidet med å finne stedet det ble ringt fra på kartet tok deler av hennes oppmerksomhet bort fra det som ble opplyst», skriver Spesialenheten. Hun var ikke lokalkjent, og har forklart at hun brukte litt tid på å finne stedet på kartet som melderen ringte fra.

Videre har operatøren forklart at hun tidvis hører både innringer og sambandassamtaler samtidig.

Spesialenheten mener at operatøren ikke stilte tilstrekkelige oppfølgingsspørsmål for å forsikre seg om at hun hadde fått med seg all informasjon fra melder. Gitt at hennes muligheter til å oppfatte opplysninger var påvirket av forstyrrelser, mener de at hun burde ha bedt innringeren gjenta det hun sa.

– Lærdommen i denne saka er jo nettopp det Spesialenheten sier, at vi må ta innover oss at det er ikke alltid vi kan ha fått med oss det som blir sagt, særlig hvis der er støykilder rundt slik det var denne kvelden. Da må vi ta høyde for det ved at en stiller flere spørsmål eller at en går gjennom lydloggen for å høre om det var noe vi missa på, sier politimesteren.

Ronny Røbekk omkom i ulykka – nå er saka mot politiet henlagt:

– Det er jo straffbart å unnlate å hjelpe folk i nød

Faren til avdøde Ronny Røbekk reagerer på at saka mot politiet henlegges, og ikke får konsekvenser for de involverte i politiet.

Ålesund:

Båtfører i Tyskholmen-ulykka tiltalt for uaktsomt drap

En person omkom i ulykka på Tyskholmen i oktober i fjor. Nå er båtfører tiltalt for uaktsomt drap.