Les vedtaket fra spesialenheten

Spesialenheten for politisaker henlegger sak mot Møre og Romsdal politidistrikts operasjonssentral.

Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.  Foto: Nils-Harald Ånstad

Nyheter