Bråtebrannar ute av kontroll

På Sunnmøre har det vore sju brannar i vegetasjon ute av kontroll sidan 1. mars.

Grasbrannen i Hallebygda i ettermiddag spreidde seg til denne løa. Eit bustadhus fekk ytre brannskadar.  Foto: Endre Vorren / Vestlandsnytt

Nyheter

– Dei fleste grasbrannane har oppstått på grunn bråtebrann som har kome ut av kontroll, seier brannmeister Stian Jørgensen ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.