Varslar skulenedlegging

Vanylven-avdelinga av Herøy vidaregåande skule får halde fram også neste skuleår, men fylkesutdanningssjefen signaliserer at nedlegging blir vurdert i arbeidet med ny skulebruksplan for 2019 til 2022.

Usikker: Skulen i Syvde er sårbar og har usikker framtid. Arkivfoto 

Nyheter

Bakgrunnen er låge søkjartal, svake elevtal i grunnskulen i Vanylven, vanskar med å erstatte lærarar som sluttar og økonomiske utfordringar med å drive med eit så smalt tilbod.