foto
Major Jo Halgunset (53) ble fra i fjor høst ny sjef for innsatsstyrken til HV-11. Han sier at Møre og Romsdal utmerker seg som et område med stor forsvarsvilje. Styrken søker flere soldater, første søknadsfrist er 20. mars. Foto: Julie Hjermstad/HV-11