HV-11 søker frivillige til innsatsstyrke via Nav

Heimevernet trenger flere spesialsoldater

Møre og Romsdal er blant fylkene i landet der flest avtjener verneplikt. HV-11 burde derfor ha gode jaktmarker i søket etter nye spesialsoldater.

For de spesielt motiverte Innsatsstyrken Archery utgjør i dag 200 av om lag 3.000 HV-soldater i Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt. Her fra fjorårets opptak på Setnesmoen. Soldatene blir utfordret med fysiske tester, leksjoner, stridsdriller, skytetrening og oppdragsløsning. Opptaket skal vise hvem som egner seg som en innsatsstyrkesoldat.   Foto: Julie Hjermstad/HV-11

– Vi har folk fra begynnelsen av 20-årene til over 50 år i styrken

Major Jo Halgunset
Nyheter

Av 8.000 unge menn og kvinner som årlig gjennomfører førstegangstjeneste i Norge, er 1.000 fra Møre og Romsdal.