Fylkesmann Lodve Solholm trur Ørsta og Volda kan verte slått saman:

– Det kan enno verte kommunesamanslåing mellom Ørsta og Volda

– Fylkesmennene har fått eit klart mandat frå regjeringa. Det er å halde fram arbeidet med kommunereforma. Difor er ikkje det kartet som er teikna for 1. januar 2020 det endelege.

Grensejustering: Fylkesmann Lodve Solholm vil flytte Bjørke og Viddal over til nye Volda kommune. Men vil leggje grensejusteringssaka vekk dersom Volda og Ørsta tek opp igjen samanslåingsforhandlingane.   Foto: NILS-HARALD ÅNSTAD

Nyheter

(Møre-Nytt) Det seier fylkesmann Lodve Solholm til Møre-Nytt.