Opptur for Ålesund lufthavn, Vigra

«Årets lufthavn 2017»

Ålesund lufthavn, Vigra har blitt kåret til «Årets lufthavn 2017» hos Avinors divisjon for regionale lufthavner. – Dere kan være stolte av flyplassen og det som produseres der, sier Knut Holen, sjef for nasjonale lufthavner i Avinor.

Oppgang: Ålesund lufthavn, Vigra har opplevd oppgang i drifta siden september 2017. Nå har flyplassen også blitt kåret til «Årets lufthavn 2017» hos Avinors divisjon for regionale lufthavner.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

En stolt lufthavnsjef ved Ålesund lufthavn, Vigra, Tor Hånde, mottok før påske prisen for «Årets flyplass 2017» hos Avinors divisjon for regionale lufthavner på Gardermoen.