Vidareutdanning vekkjer reaksjonar:

– Eit tankekors for Høgskulen i Volda

NTNU i Trondheim gjev desentralisert vidareutdanning i Ålesund og Vestnes i engelsk, norsk og matematikk. – Dette var ukjent for meg, seier dekan for lærarutdanninga i Volda, Arne Myklebust. – Spesielt og uventa, seier høgskulerektor Johann Roppen.

Dekan Arne Myklebust ved Høgskulen i Volda.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

I Ålesund er det tilbod om vidareutdanning i engelsk 1 i skuleåret 2017/2018 og matematikk 1 i 2018/2019. På Vestnes blir det tilbod om norsk 2 i 2018/2019.