Etter to år har dei framleis ikkje inntekt på det kostbare hydrolyseanlegget som skal gjere restråstoff om til olje og protein

Tar trålar-tvist til retten

Båten er omtalt som framtidas fisketrålar. Oppgjeret for det avanserte hydrolyseanlegget på trålaren «Molnes» skal opp i tingretten.

Det kostbare hydrolyseanlegget fungerer framleis ikkje som det skal på trålaren «Mol­nes». I går låg båten i Skutvika i Ålesund og lossa hyse som dei har fangsta i «hysekanten» ved Tromsø. I juni blir det rettssak mellom Nordic Wildfish og leverandøren Skala.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Trålaren «Molnes» vart ombygd for 100 millionar kroner, og fekk også hydrolyseanlegg for å produsere olje, protein og kalsium av restråstoffet.