Ser lyst på framtida:

Stig Remøy varsler nytt prosjekt

Stig Remøy sier han kan dokumentere at Rimfrost utnytter langt mer av krillen enn det Aker Biomarine får til. Han varsler offentliggjøring av nytt prosjekt.
Nyheter

Stig Remøy ser lyst på framtida.