Vard bygger hekktråler for Havfisk

Kontraktsverdien er i underkant av 400 millioner kroner.

AVANSERT: Den nye tråleren får en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter. Det vil bli innstallert en avansert fiskefabrikk.  Foto: Vard

Nyheter

Vard har fått kontrakt på både design og bygging av hekktråleren.

Det er ikke første gang disse to selskapene samarbeider, og den nye hekktråleren er basert på tråleren «Nordtind» som ble levert fra Vard i januar i år.


En av de største havgående trålerne i Norge ble døpt i Ålesund

– Dette er en fantastisk båt

Midt i gullalderen benytter Havfisk-rederiet sjansen til å fornye flåten. Fredag ble «Nordtind» døpt ved Skansekaia.

Fartøyet vil bli den første hekktråleren med integrert energilagringssystem, med muligheter for både batteridrift, diesel-mekanisk og diesel-elektrisk framdrift.

SIGNERTE KONTRAKT: Fra venstre: Agnar Juvik, Torgeir Folland, begge fra Vard, Webjørn Barstad og Stein Oksnes fra Havfisk.  Foto: Vard

 

Tråleren får en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter.

– Intensjonen med det nye fartøyets design er å ytterligere fremme både kost- og produksjonseffektivitet om bord, og miljøvennlig operasjon av fiskefartøy, heter det i en pressemelding fra selskapene.