Skulle gi nye arbeidsplassar:

Departementet sa nei til oppdrett

Fiskeridepartementet har sagt nei til planar som skulle gi nær 50 arbeidsplassar i Stordal.

FISK: Harald Espeland vil ha oppdrett både på land og fjorden. 

Nyheter

Det nytta heller ikkje å klage til Fiskeridepartementet. Også dei seier nei til å gje Norsk Sjømat fire utviklingsløyve for oppdrett i sjøen i Stordal.