Å ligge først i utviklinga av ny teknologi er ikkje problemfritt

Røntgen-robot på vent

Frysetrålaren «Ramoen» var først i verda.

Skipper: Egil Skarbøvik er skipper om bord. Bildet er tatt då «Ramoen» var heilt ny i oktober 2016. 

Vi vil vere med på utviklinga, og det krev hardt arbeid

Egil Skarbøvik
Nyheter

Ein robot med røntgensyn skulle fjerne fiskebein. Dette var første gong ein slik maskin vart installert på eit fiskefartøy. Hensikta var å auke verdiskapinga om bord.