Andre alvorlege nesten-ulykke denne veka

– Dei hadde griseflaks

Lokale skiløparar er skremde over utlendingar som feilvurderer rasfaren i Saudehornet.

Her ser vi øvste del av skredet som gjekk på Saudehornet tysdag. I dag var det nok eit skred på fjellet.  Foto: Svein Olav Humberset

Nyheter

(Møre-Nytt) – Berre griseflaks at dei ikkje blei førde inn i skreda sjølve, noko som gjorde at dei berga livet, seier Stig Helset.