Sjekk hvor god din kommune er på åpenhet:

Under halvparten av kommunene i Møre og Romsdal journalfører sms-er

Selv om Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er blant fylkene som gjør det best totalt sett, er det også svakheter når det gjelder åpenhet i kommunene på Nordvestlandet.

31. plass: Ålesund får 9,5 poeng av 30,5 mulige i denne undersøkelsen. Ingen kommunale foretak/selskaper er inkludert i kommunens postliste, og sms-er journalføres ikke.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Noe av det mest slående i Møre og Romsdal er at de store bykommunene Molde og Ålesund gjør det dårlig, med henholdsvis 8,5 og 9,5 poeng. Det til tross for at disse byene burde være godt oppdratt av betydelige lokalavisredaksjoner. Kristiansund redder seg opp på middels bra innsats - med 16,5 poeng, heter det i Åpenhetsindeksen 2018 fra Pressens offentlighetsutvalg.

De har gransket åpenheten i norske kommuner, hvor 30,5 er høyeste mulige poengscore. Poengene er gitt etter 13 punkter/spørsmål om innsynskontroll, hjemmesidesjekk og retningslinjer for publisering i postliste.

Om man ser bort fra Oslo, som både er kommune og fylke, så er kommunene i Sogn og Fjordane landets mest åpne. Det var de også i 2011. Kommunene i Møre og Romsdal ender på fjerdeplass.

Dette kan forbedres

Men det er også store svakheter når det gjelder åpenhet i Møre og Romsdal, ifølge rapporten:

* Godt under halvparten av kommunene journalfører sms-er med arkivverdig innhold.

* Det er ellers uhyre svakt at ikke et eneste av de kommunalt eide selskapene/foretakene er registrert med personers roller i KS' styrevervregister.

* Mange selskaper/foretak fører heller ikke postliste.

* En del kommuner «vet ikke» om kommunens foretak fører postliste.

* Litt under halvparten av kommunene får ståkarakter når det gjelder hvor fort de publiserer journalposter i postliste - nemlig innen 1-2 dager. De andre bruker lengre tid (eller har ikke besvart spørsmålet).

* Drøyt halvparten av kommunene journalfører interne dokumenter, i noen eller i større grad.

* 12 kommuner får stryk på å svare på innsynskrav innenfor lovens krav.

* Altfor mange kommuner fjerner journalposter, ofte etter noen måneder.

– Volda kommune, som man skulle tro var blant de fremste på åpenhet - med så mange journaliststudenter i bygda gjennom så mange år, gjør det også svakt: 11,5 poeng, heter det i rapporten.

Dette gjorde kommunene bra

* Til sammen 20 kommuner besvarer innsynsbegjæringen innenfor lovens krav.

* Med ett unntak har alle kommuner en bra postlisteløsning på nett.

* God tilgjengelighet til politiske dokumenter.

* Ulstein kommune opplyser etter kontradiksjon at informasjon om innsynsrettigheter er utbedret, og nå ligger både veileder, lov og omtale ute.

Averøy og Molde har etter gjentatte oppfordringer ikke svart på spørreskjemaet. Gjemnes kommune var best i fylket med 21 poeng, mens Midsund og Nesset kommuner fikk kun 6 poeng totalt.

Her kan du lese hele rapporten

(Sjekk din kommune nederst i saka)

Sogn og Fjordane

– At 20 av 26 kommuner har lagret de fleste av dokumentene som klikkbare fulltekstdokumenter på postlisten er imponerende, mener offentlighetsutvalget om Sogn og Fjordane. Det er stort sprik mellom bunn og topp, men Hornindal og Eid er blant fem av kommunene som får over 20 poeng.

* 11 av 26 kommuner får minuspoeng for sen respons på innsynskrav.

* 5 av kommunene svarer i løpet av én virkedag.

* 19 av kommunene har både e-postadresse og telefonnummer til de fleste av sine politikere.

* 21 av 26 kommuner har avansert søkefunksjon på sine postlister.

* 11 av kommunene har eget byggesakssystem, og over halvpartenav kommunene omtaler innsynsretten eller lenker til offentlighetsloven eller lovens rettleder.

* 14 kommuner får minuspoeng for å fjerne journalposter på postlisten etter en gitt periode, men 10 av kommunene fjerner aldri journalpostene på postlista.

* At åtte kommuner journalfører organinterne dokumenter på sin postliste synes utvalget er lite, men verre er det at kun fire av 26 kommuner journalfører sms-er. Det er svakt, står det i rapporten.


Sjekk din kommune her

Møre og Romsdal: De største byene gjør det dårlig. 

SOGN OG FJORDANE: Best i Norge på åpenhet, om man ser bort fra Oslo.