Brenner miljøgiftig flammehemmer- fordi en ikke finner kilden bak utslippet

Får brenne problemslam

En lyktes ikke med å spore giftkilden i slammet til Åse renseanlegg i fjor. Nå gir fylkesmannen Tafjord Kraftvarme, på vegne av Ålesund kommune, utvidet tillatelse til å brenne slammet.

MILJØGIFT: Tafjord Kraftvarme AS sitt avfallsforbrenningsanlegg i Breivika, skal på vegne av Ålesund kommune brenne problemslammet fra Åse renseanlegg som inneholder den bromerte flammehemmeren BDE-209. Kilden til det mangeårige giftutslippet i avløpsnettet er ennå ikke funnet.  

Nyheter

Det dreier seg om den bromerte flammehemmeren BDE-209, som Ålesund kommune etter nitid sporingsforsøk, senest i fjor sommer, ikke har klart å finne kilden til.