Ålesund formannskap:

Sa nei til kloakkanlegg

Vil ikke bygge fellesanlegg med Sula.

  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Rådmannen i Ålesund hadde lagt på bordet en negativ innstilling til formannskapets møte tirsdag. Og et flertall i formannskapet gikk altså for denne tilrådingen, og vil altså ikke at det skal bygge felles renseanlegg sammen med Sula nå.


Rådmannen i Ålesund sier nei til kloakkrenseanlegget på Kvasneset:

Sula må trolig bygge eget kloakkanlegg

Ålesund-administrasjonen vender tommelen ned. Sula-ordføreren er skuffet og fortvilet.

Valget stod mellom felles renseanlegg på Kvasneset i Sula, eller satse på oppgradering og tilpasning av egne anlegg.

– Rådmannen foreslo at det ikke arbeides videre med planlegging av et felles renseanlegg med Sula kommune på det nåværende tidspunkt. I sin innstilling til dagens møte trakk hun frem at det er ønskelig å beholde dagens struktur på rensedistrikt/renseanlegg, med lokale tilpasninger som innarbeides i hovedplan for vann og avløp, samt påfølgende saneringsplan, skriver Ålesund kommune på sine hjemmesider.


Indre bydel i Ålesund:

Kloakkplan på Kvasneset bekymrer

Frykter miljøet får lide om renseanlegget bygges.

Rådmannens forslag ble vedtatt i formannskapet mot to stemmer og det ble ikke vedtatt å gå inn for felles renseanlegg mellom Sula og Ålesund kommune, opplyser kommunen.

Saka skal endelig behandles av bystyret.